Kata im Kobudo

Die Katas im Matayoshi-Kobudo

Bo-Kata

 • Bo-Kiso-Ichi
 • Bo-Kiso-Ni
 • Shushi-No-Kon
 • Choun-No-Kon
 • Sakugawa-No-Kon
 • Chikin-Bo (Tsuken-No-Kon)
 • Shishi-No-Kon

Sai-Kata

 • Sai-Kiso-Ichi
 • Matayoshi-No-Sai-Dai-Ichi
 • San-Cho-Sai
 • Chinbaru-No-Sai

Tonfa-Kata

 • Tonfa-Kiso-Ichi
 • Matayoshi-No-Tonfa-Dai-Ichi
 • Matayoshi-No-Tonfa-Dai-Ni

Nunchaku-Kata

 • Nunchako-Kiso-Ichi
 • Matayoshi-No-Nunchaku-Dai-Ichi
 • Matayoshi-No-Nunchaku-Dai-Ni

Eku-Kata

 • Chikin-Akachu-no-Eiku-di

Sansetsukon-Kata

 • Haku-Ho

Nunti-Kata

 • Nunti-Kata

Kama-Kata

 • Kama-no-Ti

Kue-Kata

 • Kue-no-Ti

Timbe-Kata

 • Timbe-no-Kata